tel: +381 63 231 554
e-mail:teres.miki@gmail.com

4 grupe korisničke funkcije i dobici

DHE SL kompjuterizovan

Potpuno komjuterizovan bojler za momentalno zagrevanje
»Senzor hladne vode
»Senzor protoka
»DHW (topla voda na česmama) senzor
»Automatska kontrola izlaznetemperature vode
»Automatski elektro ventil za kontrolu protoka vode
»zagrevanje-otvoreni sistem grejaca

DHE SL electronic comfort DEL SL electronic LCD DHB-E SL electronic DHB ST thermotronic

DHW (topla voda na česmama) temperatura

» Precizno odredivanje temperature
» Potpuno elektronski kontrolisano zagrevanje i količina vode

Konstantnost temperature
» Potpuna otpornost na variranje pritiska i ulazne temperature vode, kao i na nestabilnost napona
» Automatska podešavanje protoka u zavisnosti od maksimalnog protoka izlaza

Količina vode
» Automatska regulacija kolicine vode u odnosu na izabranu temperaturu
» Automatska kontrola količine vode
» Ušteda vode i el.energije

Mogućnost podešavanja
» Digitalni odabir temperature u rasponu 20...60°C
»Preciznost podešavanje od po 0.5°C
» Mogucnost memorisanja dve zeljene temperature(dva memoriska dugmeta)
» Višenamenski displej sa pozadinskim osvetljenjem

 DEL SL LCD displej

Elektronski kontrolisan bojler za momentalno zagrevanje
»Senzor hladne vode
»Senzor protoka
»DHW (topla voda na česmama) senzor
»Automatska kontrola izlazne snage
»“Gola žica” sistem zagrevanja


DEL SL electronic LCD

DHW (topla voda na česmama) temperatura
» Precizno odredivanje temperature
» Potpuno elektronski kontrolisano zagrevanje
 

Konstantnost temperature
» Potpuna otpornost na variranje pritiskai ulazne temperature vode, kao i na nestabilnost napona


Količina vode
» Automatska prilagodavanje traženom izlazu
» Ušteda vode i el.energije


Mogućnost podešavanja
»Digitalni odabir temperature u rasponu 30...60°C
» Koraci za podešavanje od po 1°C
» LCD displej

 

DEL SL electronic LCD

Dodatne funkcije
» Mogućnost niske montaže
» Dugotrajnija upotreba uz detektor vazduha u sistemu pomoću diferencijalne analize
» 43°C zaštita od pare
» Bežični daljinski upravljač (opcija)

 

Profi Rapid® instalacioni sistem
» Profi Rapid® instalacioni sistem za bržu instalaciju
» Opciono podešavanje izlazne snage pomoć u DHE 18/21/24 SL
» DHE 18 SL 25 A za starije instalacije sa 25 A osiguračem
 DHB-E SL elektronika

Elektronski kontrolisan bojler za momentalno zagrevanje
»Senzor hladne vode
»Senzor protoka
»Automatska kontrola izlazne snage
»Zagrevanje vode pomocu otvorenog sistema grejaca

DHB-E SL electronic

DHW temperature
» Precizno odredivanje temperature pomoću elektronski kontrolisanog grejača


Konstantnost temperature
» Potpuna otpornost na variranje pritiska i ulazne temperature vode


Količina vode
» Automatska kontrola kolicine vode u odnosu na izabranu temperaturu vode
»Ušteda vode i el.energije
 

Mogućnost podešavanja
» Odabir temperature u rasponu 30...60°C
» Temperaturni podeoci 1...7

DHB-E SL electronic
Dodatne funkcije
» Mogućnost niske montaže
» Dugotrajnija upotreba uz detektor vazduha u sistemu pomoć u diferencijalne analiz

Profi Rapid® instalacioni sistem
» Profi Rapid® instalacioni sistem za bržu instalaciju(kartonski sablon ,metalni nosac i mesingani prikljucci)
» Izbor snage u tri nivoa 18/21/24 Kw u jednom uredjaju DHE 18/21/24 SLi
» DHE 18 SL 25 A za starije instalacije sa 25 A osiguračem
 


 

DHB ST termotronik

Električni bojler za momentalno zagrevanje
»Senzor hladne vode
»Senzor protoka
»Automatska kontrola izlazne snage
»Zagrevanje vode pomocu otvorenog sistema grejaca

 

DHB ST thermotronic

DHW temperature

» Precizno odredivanje temperature pomoću elektronski kontrolisanog grejača

Konstantnost temperature
Velika otpornost na variranje pritiska i ulazne temperature vode

Količina vode
» Automatska prilagodavanje traženom izlazu
» Ušteda vode i el.energije


Mogućnost podešavanja

» Izbor temperature u tri nivoa 35, 45, 55°C

{headline_ads}