tel: +381 63 231 554
e-mail:teres.miki@gmail.com

Solarni sistemi »

Dodatna oprema za hidrauličko povezivanje

Dodatna oprema PROFI CLICK za povezivanje kolektora za ugradnju u krov sastoji se od dva spoja koja se utiskuju koja su predviđena za posebnu namenu. SOL SV-I spoj sa utiskivanjem omogućava hidrauličko povezivanje dva kolektora koja su postavljena u krov jedan iznad drugog. Ventil za odzračivanje je već ugrađen. SOL SV-R spoj sa utiskivanjem se koristi za hidrauličko povezivanje skupa kolektora. Za brzo hidrauličko povezivanje na instalaciju, fabrički su ugrađeni izolovano rebrasto crevo, ležište davača i davač temperature. Ventil za odzračivanje je već ugrađen. Spoj sa utiskivanjem je potreban samo ukoliko se montira više od 5 kolektora u krov.

Ø Svi važni delovi polaznog voda su fabrički ugrađeni,

Ø Brza montaža,

Ø Laka montaža,

Ø Pouzdani hidraulički spojevi

Kat. Br.

Model

Pogodno za

230187

SOL SV-I

Premium panelni kolektori za ugradnju u krov

 

230188

SOL SV-R

Premium panelni kolektori za ugradnju u krov

 
{headline_ads}