tel: +381 63 231 554
e-mail:teres.miki@gmail.com

Solarni sistemi »

Pribor za hidraulično povezivanje SOL 27 premium

Pribor za povezivanje PROFI CLICK® sastoji se od spojeva koji se utiskuju (push-fit) koji su namenjeni za hidraulično povezivanje dva krovna kolektora jedan iznad drugog. SOL SV-A i SOL SV-A 50 spoj sa utiskivanjem obezbeđuje hidrauličnu vezu između dva kolektora na krovu koij su postavljeni jedan iznad drugog. SOL SV-D utiskujući spoj (push-fit) je projektovan specijalno za postavljanje na krov. Izolovano rebrasto crevo od 1000 mm je fabrički montirano da bi se osigurala brza i pouzdana hidraulična veza sa voovodnom instalacijom. SOL SV-F spoj sa utiskivanjem se koristi za hidraulično povezivanje grupe kolektora za montažu na ravnom krovu ili na zidu. Kod obe veze sa utiskivanjem (SOL SV-D, SOL SV-F), davač na izvoru (ulazu) i davač temperature PT-1000 su već fabrički ugrađeni. Takođe je ugrađen ventil za odzračivanje. Kopče za pričvršćivanje su deo standardnog pakovanja i one omogućavaju instalaciju bez upotrebe alata. Svi važni delovi sa strane izvora grejanja su fabrički postavljeni.

Ø Brža montaža

Ø Sigurne (pouzdane) hidraulične veze

Ø Laka montaža

Ø Montaža bez upotrebe alata

Kat. Br.

Model

Pogodno za

230185

SOL SV-A

Vrhunski kolektori za „na krov“

231322

SOL SV-A50

Vrhunski kolektori za „na krov“, vertikalni

230186

SOL SV-D

Vrhunski kolektori za „na krov“

230913

SOL SV-F

Vrhunski kolektori za „na krov“

{headline_ads}