tel: +381 63 231 554
e-mail:teres.miki@gmail.com

Topla voda »

DCE 11/13

Ovaj uređaj zagreva vodu koja protiče kroz njega i održava konstatnu temperaturu na izlazu, bez obzira na ulaznu temperaturu vode. Uređaj zagreva vodu na samom mestu istakanja, od momenta kada je otvorena slavina za toplu vodu. Kratke cevi koje sprovode vodu do slavine obezbeđuju minimalne toplotne gubitke kao i male gubitke vode. Za potreban početni protok vode (pogledajte „Montaža/Specifikacija/Tabela sa podacima). Snaga grejanja se određuje prema protoku i prilagođava protoku vode i temperaturi hladne vode.Najvažnije karakteristike


Tehničke informacije
Tehnička specifikacija
PDF | 230 KB
{headline_ads}