tel: +381 63 231 554
e-mail:teres.miki@gmail.com

Topla voda »

Protočni bojler - sa elektronskom kontrolom

Elektronski protočni bojler tipa
DHE – SLi  electronic comfort, za rad pod pritiskom

 

To je protočni bojler koji radi pod pritiskom i može snabdevati više točećih mesta. Temperatura se podešava sa preciznošću od pola stepena u rasponu od 20ºC do 60ºC. Izabrana temperetura je uvek konstantna bez obzira na protok – pritisak u mreži ili trenutnog broja angažovanih točećih mesta. To obezbeđuje mikroprocesor, senzori i elektro-ventil elektronskog sklopa uređaja. Grejač je otvorenog tipa u bakarnom kućištu, pogodnom za mešanje- zagrevanje vode i sprečava stvaranje kamenca unutar grejača. Ovako opremljen urećaj je standardna ponuda bojlera sa elektronskom kontrolom.

 

Priključci na vodovodnu mrežu su pomoću trokrakih fiting elemenata sa propusnim ventilom tipa WKMD i WBMD, zaštitnom mrežicom na ulaznom vodu i setom dihtung gumica.

 

DHE 18,21,18/21/24, 24 27 SLi electronic comfort

 

* kućište prikladnog dizajna, blagih formi i malih dimenzija

 

* potpuna elektronska kontrola temperature, protoka u svim režimima rada

 

* veliki broj rezima rada i funkcija u službi komfora

 

- osetljivi osvetljeni LCD multifunkcionalni dvoredni displej sa podacima temperature, protoka, količine potrošene vode i struje, tačnog vremena, kao i statusa raznih režima rada uređaja

 

- beskonačni kružni birač temperature raspona od 20ºC do 60ºC sa pozicijom isključenja

 

- dodatna dva memoriska dugmeta za dve temperature sa funkcijom podešavanja i kretanja kroz korisnički meni

 

* Specijalne pogodnosti

 

- taster za ECO režim rada (limitiran protok na 8 l/min) kada su najveće uštede vode i struje

 

- četiri različita režima "wellness" programa

 

- programiranje temperature i količine vode za punjenje kade

 

* Jednostavni pristup i rukovanje komandama bez obzira na mesto montaže

 

* Bezbedonosne funkcije

 

- Trepćuće svetlosno upozorenje na displeju kod tempertature veće od izabrane i promena boje LED diode iz zelene u crvenu kod tempereture preko 43ºC za koju se smatra da može da opeče

 

- Ručno ograničavanje izlazne temperature vode na nivo bezbednim za decu

 

* Mogućnost premeštanja priključka napajanja unutar uređaja u dve pozicije u zavisnosti od ostavljenog priključka iz zida

 

- Maksimalno šest radio daljinskih upravljača (opciona ponuda – dodatna oprema). Frekvencija 863,3 MHz i dometa do 25 m kroz zidove i međuspratnu konstrukciju

 

- Kontrola protoka pomoću elektro-ventila omogućuje visoku efikasnost i uštedu energenata preko 20%

 

* pogodan za korišćenje i dogrevanje prethodno zagrejene vode do 60ºC iz drugih sisteme za zagrevanje vode npr. drugi bojler, solarni sistem ili sistem za grejanje prostora – parni kotao

 

* Vid zastite IP 25 ( zastita od prskanja vodom )Najvažnije karakteristike
18/21/24kW izbor
9.2-13.8L/min (zavisno od modela)
Multifunkcionalni ekran
Uvek precizna temperatura od +20 do +60
Ekran pokazuje trenutnu upotrebu vode i energije
Četiri programa tuširanja
Bezbedno po decu
Elektronski sigurnosni sistem sa detekcijom vazduha
Grejni sistem sa golom žicom sa neprovetrenim kućištem


Tehničke informacije
Tehnička specifikacija
PDF | 1.41 MB
{headline_ads}